Legendarna Gościnność

Witamy w Hotelu ZAMEK RYN

pokażzdjęcia
Zwiń oferty

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to organizacja zrzeszająca podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Głównym celem działalności Klastra jest indywidualny rozwój wszystkich organizacji tworzących Klaster, jak również promocja całego makroregionu Polski Wschodniej, szczególnie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, jako miejsc o bogatych walorach turystycznych. Klaster funkcjonuje w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy, której jednym z najważniejszych efektów będzie zintegrowanie oferty turystycznej. W ramach wspólnych projektów zrealizowane zostaną m.in. kampanie promocyjne, branżowe konferencje i zagraniczne misje, targi oraz badania, które umożliwią zidentyfikowanie nisz rynkowych i stworzenie adekwatnych dla nich specjalistycznych produktów turystycznych.
 
Misją Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług turystycznych, szkoleniowych i rekreacyjno-sportowych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, a także samorządami.
 
Korzyści dla podmiotów tworzących Klaster:
• redukcja kosztów, np. marketingowych i efektywniejsza promocja
• wzrost innowacyjności i konkurencyjności
• łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego
• wzrost liczby klientów i obrotów
• wzrost zatrudnienia
• skuteczniejszy lobbing
 
Korzyści dla regionu:
• wzmocnienie turystycznej marki regionu
• promocja turystyczna regionu na rynku krajowym i zagranicznym
• wzrost zatrudnienia w ramach sektora, spowodowany rosnącym ruchem turystycznym w regionie oraz wydłużeniem sezonu
• zdynamizowanie rozwoju regionalnego
• podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez wzmocnienie sektora turystyki
 
Łańcuch wartości i kompetencji Klastra:
• usługi i produkty turystyczne (m.in. turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna,
turystyka biznesowa, turystyka rekreacyjna, itp.)
• baza noclegowa (hotele, kwatery agroturystyczne, pensjonaty, zajazdy, hostele)
• gastronomia
• badania rynku turystycznego
• szkolenia i warsztaty branżowe
• organizacja konferencji, targów, misji zagranicznych
• wsparcie sprzedażowe produktów i usług turystycznych (marketing i promocja)
• udział w pracach i realizacji strategii rozwoju turystyki na poziomie władz
lokalnych i wojewódzkich
 
Koncepcja klasteringu:
Za twórcę idei klasteringu powszechnie uznaje się Michaela Portera, amerykańskiego badacza struktur gospodarczych. Klaster (ang. cluster, czyli grono) to sieć współpracujących ze sobą podmiotów: przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, placówek naukowych, jednostek administracyjnych. Zachodząca w takiej strukturze naturalna wymiana wiedzy i doświadczeń sprzyja transferowi technologii i dyfuzji innowacji.
Klastry wykorzystują efekty skali i synergii. Duża liczba współpracujących podmiotów pozwala zdobywać nowe rynki, poszerzać ofertę, kumulować potencjał poszczególnych firm. Tak rozumiane klastry są we współczesnej gospodarce najważniejszymi ośrodkami wiedzy, innowacji, inteligentnego rozwoju firm, jak i regionów.
Na świecie klastry rozwijają się już od dobrych kilku dekad, w Polsce ich znaczenie dostrzeżono stosunkowo niedawno. Dzięki środkom unijnym, zwłaszcza z programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej, udało się rozbudzić zainteresowanie przedsiębiorców tą formą współpracy. Powiązania kooperacyjne powstają w wielu branżach, m.in. w sektorach wysokich Technologii (IT, biotechnologia, farmakologia), ale także w bardziej tradycyjnych branżach, jak budownictwo czy turystyka.
 
Zapraszamy do współpracy i kontaktu z biurem Klastra
Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej
Ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok
Tel./fax. 85 652 61 07
e-mail: biuro@klasterturystyczny.pl
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Halicka, tel. kom. 504 398 629, k.halicka@polskiestowarzyszenie.pl

Koordynator Klastra – Tomasz Kozłowski

Więcej na http://www.klasterturystyczny.pl/

Hotel Zamek Ryn**** to unikalne miejsce na Mazurach, w ktorym każdy znajdzie coś dla siebie.

Zwiedzanie zamku
Kręgle w zbrojowni
Basen
ATRAKCJE W POBLIŻU
Golf
Na śniegu
Na wodzie
Na lądzie
Na niebie
Spa

Hotel Zamek Ryn**** znajduje się tam, gdzie bije serce Mazur, a wszechobecny duch historii sprawia, że czas staje w miejscu.

  • Lotnisko Mazury 1:00h / 78km
  • Gdańsk 3:10h / 250km
  • Warszawa 3:30h / 240km
  • Kraków 7:30h / 530km
  • Wrocław 7:30h / 590km
  • Poznań 5:50h / 420km
  • Białystok 2:30h / 170km
  • Kaliningrad 2:05h / 135 km
  • Mińsk 6:30h / 520km
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij