Hotel Zamek Ryn
arrival
30
Sep 2023
departure
01
Okt 2023
buy voucher
Hotel Zamek Ryn
EPI Militaris 2018
 1. Main page
 2. Events
 3. EPI Militaris 2018

EPI Militaris 2018

16-18 kwi.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa EpiMilitaris 2018 Medyczne aspekty użycia czynników Broni Masowego Rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych.

"

Organizatorzy Konferencji „EpiMilitaris” 2018:

 1. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP,
 2. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych,
 3. Wojskowy Instytut Zdrowia Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej,
 4. Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej,
 5. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
 6. Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskego - Collegium Medicum.

serdecznie zapraszają Państwa na kolejną, szóstą edycję Konferencji „Epimilitaris”, tym razem dotyczącą współdziałania mundurowych służb medycznych w obliczu współczesnych zagrożeń związanych z ryzykiem użycia czynników broni masowego rażenia.

W tym roku program będzie obejmował następujące zagadnienia:

 1. Rozpoznanie zagrożenia użycia broni masowego rażenia (BMR). Monitoring zagrożeń, rozpoznanie środowiskowe, wywiad medyczny.
 2. Identyfikacja czynników BMR. Procedury, techniki, nowe technologie.
 3. Postępowanie w rejonie skażonym. Forensic, triage, aspekty środowiskowe. Ratownictwo medyczne w rejonie skażenia.
 4. Ewakuacja medyczna z rejonu skażonego BMR.
 5. Szpital jako etap postępowania z pacjentem skażonym.
 6. Profilaktyka użycia BMR
 7. Zarządzanie sytuacją kryzysową po zdarzeniu z użyciem BMR.
 8. „Needs and gaps” w obszarze CBRN Med

Celem Konferencji jest wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w celu sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej przez medyczne służby mundurowe, w związku z wystąpieniem zagrożeń dla zdrowia po użyciu czynników CBRN. Tematyka dotyczy szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia, ale również po jego wystąpieniu. Program obejmuje również część warsztatową z praktycznymi pokazami działań po zdarzeniu z użyciem czynników CBRN.

Zaproszenia do udziału w konferencji zostały przesłane do przedstawicieli różnych krajowych i zagranicznych instytucji zajmujących się tą problematyką.

Jak co roku uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne. Doniesienia naukowe zostaną opublikowane w publikacji konferencyjnej z nr ISBN lub Biuletynie WAT, czasopiśmie punktowanym m.in. przez MNiSZW i Index Copernicus (do decyzji autorów).

Zapraszam zatem do Zamku w Rynie, gdzie w dniach 16 – 18 kwietnia 2018 r. będą mieli Państwo możliwość wysłuchania referatów a także wymiany doświadczeń z polskimi i zagranicznymi autorytetami w dziedzinie CBRN Med. Jestem przekonany, że jak zawsze dyskusje będą interesujące i inspirujące a nawiązane kontakty zaowocują na przyszłość

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego płk lek. Radosław Skrzypczyński.

Sekretariat Konferencji:

Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP
Zespół Analiz
ul. płk Kazimierza Leskiego 7
00-908 Warszawa
tel.: +48 261 892 767
e-mail: cre.epimilitarias@ron.mil.pl

Zapraszamy na stronę internetową www.cresz.wp.mil.pl gdzie znajdują się najbardziej aktualne informacje.

"
See on the map
Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close