Hotel Zamek Ryn
przyjazd
16
sie 2022
wyjazd
17
sie 2022
kup voucher
Hotel Zamek Ryn
Wiosenny Rajd Rowerowy - Mazurskie Fortyfikacje
 1. Strona główna
 2. Wydarzenia
 3. Szczegóły wydarzenia

Wiosenny Rajd Rowerowy - Mazurskie Fortyfikacje

Wiosenny Rajd Rowerowy - doskonała rozrywka dla całej rodziny!

Najbardziej aktualne informacje zawsze na stronie organizatora:

SZCZEGÓŁY RAJDU


Lokalna Organizacja Turystyczna „MAZURY” organizuje już III Edycję Rajdu Rowerowego „Mazurskie Fortyfikacje”, która odbędzie się 22- 24 kwietnia 2016r. na terenie powiatu giżyckiego.

Do wyboru będą 3 rodzaje tras:


Trasa A Rodzinna- dla rodzin z dziećmi- trasa z przewodnikiem

Piątek 22.04.2016
 7 km ( rodzice z małymi dziećmi )

Giżycko port  1,5 km  oraz odcinek Pieczonki-Kruklanki  5,5 km.
Na pozostałej części trasy  transport ( bus +przyczepa na rowery).

Sobota 23.04.2016r.
11,5 km ( rodzice z małymi dziećmi )

Wilkasy – Wilkaski 2,5km    Jeziorko – Orło  4 km   Knis- Krzyżyny 5 km
Od 17 :00  Kanał Kula- Wilkasy - Rejs statkiem.
Na pozostałej części trasy transport ( bus +przyczepa na rowery).

Niedziela 24.04.2016
Start z placu przy Moście Obrotowym.
 Transport z Hoteli do Muzeum Indian w Spytkowie i z powrotem.


Trasa B Dla wszystkich- trasa z przewodnikiem

Piątek 22.04.2016
34 km

Giżycko-Sulimy-Kożuchy Wielkie –Pieczonki  -Kruklanki- Sołdany- Sulimy-Giżycko

Sobota 23.04.2016r.
45 km

Wilkasy- Wilkaski-Szczybały Giżyckie – Jeziorko – Orło – Knis-Krzyżany- Ryn-Stara Rudówka –Monetki – Staropole – kozin –Kanał Kula ( dalej statkiem do Wilkas)

Niedziela 24.04.2016
około 25 km

 Giżycko-Sulimy- Spytkowo (Muzeum Indian)- Pieczarki- Świdry- Giżycko


Trasa C dla wytrwałych rowerzystów- indywidualna

Piątek 22.04.2016
40- 50 km

Sobota 23.04.2016r.
około 80-100 km

Niedziela 24.04.2016
około 40 km

Giżycko-Sulimy- Spytkowo (Muzeum Indian)- Kolonia Pozezdrze - Pieczark i- Świdry-Giżycko

Trasę C uczestnicy pokonują we własnym zakresie, własnym tempem odwiedzając sugerowane przez organizatorów obiekty za które będzie punktacja. W tej grupie oprócz odpowiedniego przygotowania należy mieć aparat fotograficzny lub telefon z aparatem ponieważ punkty, które bedzie trzeba odwiedzić należy udokumentować wykonując zdjęcie na tle obiektu!!

Uczestnicy tej trasy otrzymają mapki z zaznaczonymi obiektami i legendę co mają odwiedzić, sfotografować i odszukać. Ponieważ do punktów zaznaczonych przez organizatora można dotrzeć różnymi trasami stąd widełki w kilometrówce. Organizatorzy tej grupie również zapewniają rejs statkiem pod warunkiem zaokrętowania się do godz. 17:00 Kanał Kula-Wilkasy.

Uczestnicy rajdu będą przejeżdżać trasy wraz z przewodnikami (oprócz trasy C). Podczas tego rajdu będzie można podziwiać urokliwe zakątki powiatu giżyckiego. Mazurskie szlaki rowerowe stanowią jedną głównych atrakcji na Mazurach, a jazda rowerem w większej grupie to możliwość poznania wspaniałych przyjaciół, wspólnego podziwiania pięknego obszaru Mazur, jakim jest Giżycko i okolice, aktywne spędzenie wolnego czasu, rozwijanie swojej pasji.

Organizatorzy zapewniają też rozrywkę po całodniowym wysiłku. W piątek nocne zwiedzanie Twierdzy Boyen z pochodniami i ognisko, a w sobotę impreza integracyjna wraz z atrakcjami.

Uczestnicy Rajdu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród!

 

REGULAMIN RAJDU

 

 1. Cel rajdu:

1. Poznawanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych oraz historii powiatu giżyckiego i okolicznych gmin.
2. Popularyzacja tras rowerowych oraz rozwijanie turystyki rowerowej.
3. Poznanie miejsc historycznych związanych z bitwami i fortyfikacjami na podstawie, których powstała trasa rajdu.
4. Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
5. Integracja osób z różnych stron Polski i zagranicy.
 

 1. Organizator rajdu:

Lokalna Organizacja Turystyczna „MAZURY” w Giżycku.

tel. 722 092 131, e-mail  lot@lotmazury.pl, www.lotmazury.pl

Komandor rajdu - „MAZURSKIE FORTYFIKACJE”- Witosław Wyrobek (Tel. 505 928 292)
 

 1. Termin rajdu: 22-24.04.2016r.

 

 1. Organizacja rajdu: tak jak w programie

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.lotmazury.pl lub w jego siedzibie pod adresem Giżycko,
  ul. Wyzwolenia 2 od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia 20.04.2016r. do siedziby organizatora pocztą lub na adres mailowy: lot@lotmazury.pl wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej).
 3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
 4. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,
 7. Udział w Rajdzie jest płatny.

 

 1. Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
 2. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego,
 3. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
 4. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 5. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 6. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
  o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 10. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
 11. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

 1. Na trasie zabrania się:
 1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 3. niszczenia przyrody,
 4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 5. głośnego zachowywania się,
 6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

 1. Odpowiedzialność organizatora:
 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 2.  Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
  na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych
  na trasie,
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
  i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
 2. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz
  w materiałach promocyjnych organizatora,
 3. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

Rajd odbędzie się niezależnie od pogody.

 

Zgłoszeń na Rajd należy dokonywać poprzez wypełnienie karty uczestnictwa, którą należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres biura LOT MAZURY lot@lotmazury.pl najpóźniej do 20.04.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu darowizny na stowarzyszenie:

LOT MAZURY
ul. Wyzwolenia 2
11-500 Giżycko

z dopiskiem na przelewie „ darowizna na cele statutowe organizacji”.

Świadczenia:  2 noclegi, 2 śniadania i kolacja w obiektach noclegowych, atrakcje (rejs statkiem, wstęp na twierdzę Boyen, wstęp do Muzeum Indian, przewodnicy, integracja, itd..) :

245,00zł – osoba dorosła- przelew na konto organizacji 100,00zł, a 145,00zł (opłata wniesiona w obiekcie noclegowym za pobyt- cena promocyjna)
                                                                                                                                    
125,00zł- dzieci do lat 15- przelew na konto organizacji 50zł, a 75,00zł (opłata wniesiona w obiekcie noclegowym za pobyt)
0zł- dzieci do lat 10

Osoby niekorzystające z obiektów noclegowych wnoszą 100 zł opłaty- darowizna na konto stowarzyszenia.

Uczestnicy mieszkający w powiecie giżyckim – 30zł/os („darowizna na cele statutowe organizacji”) –sobota (liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń).

Przelewu należy dokonać na konto:

Bank BGŻ BNP Paribas
76 2030 0045 1110 0000 0391 0650.

Reszta opłaty zostanie dokonana w wybranym obiekcie noclegowym po uzgodnieniu
z hotelem.

Obiekty noclegowe do wyboru :

 1. Hotel Tajty w Wilkasach
 2. Hotel Mazury w Giżycku
 3. Folwark Łękuk (cena pobytu 260zł)
 4. Hotel Europa
 5. Hotel Wodnik
 6. Resort Niegocin
 7. Ośrodek Mazurski Okrągłe Pensjonat Sielanka
 8. Hotel ZAMEK RYN**** (cena pobytu ustalana indywidualnie w obiekcie)

 

Zobacz na mapie
Newsletter

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek Ryn" sp. z o.o., Plac Wolności 2, 11-250, Ryn Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane